Семинар 30.09.17

Час Тема Участници
13:00– 13:30 Състояние докторантури Ст. Стоянов
13:30– 14:00 Подготовка обучението на студентите Ст. Стоянов
14:00– 14:30 Състояние на информационната ни система (DeLC, сайт на ВОП, публикации) Ст. Стоянов, Е. Дойчев
14:30 – 15:00 Разни всички