Научен семинар 20.01.2018

Час Тема Участници
13:30– 14:00 Концепция за системата „Гардове“ Б.Тосков, Б. Костов, Д. Русев
14:00– 14:30 Развойна среда Jason Д. Дервиши
14:30 – 15:00 Състояние и перспективи „Персонален асистент“ Й. Тодоров
15:00 – 15:30 Състояние система „Публикации“ Д. Христов, Г. Георгиев
15:30 – 16:00 Разни всички