Научен семинар 21.04.2018 г.

Час Тема Участници
14:00– 14:30 Състояние на системата „Публикации“ Д. Христов, Г. Георгиев
14:30 – 15:00 Състояние проект ВОП С. Стоянов
15:00 – 15:30 Годишни отчети докторанти С. Стоянов, А. Стоянова-Дойчева
15:30 – 16:00 Нови докторанти С. Стоянов, А. Стоянова-Дойчева, В. Вълканов
16:00 – 16:30 Разни всички