Научен семинар 27.10.2018 г.

Час Тема Участници
10:00 – 11:00 Актуално състояние проект Ст. Стоянов
11:00 – 11:30 Темпорални аспекти във ВОП М. Петров
11:30 – 12:00 Дигиталните библиотеки Д. Христов, Г. Георгиев
12:00 – 12:30 Игрово-базирано обучение А. Петров
12:30 – 13:30 Система за електронно тестване П. Малинов
13:30 – 14:00 Разни
– Организация обучение в бакалавърските програми
– Организация обучението в магистърските програми
всички