Научен семинар 25.01.2019

Час Тема Участници
10:00 – 11:00 Интерпретиране на интервално темпорални процеси Михаил Петров
11:00 – 11:30 Състояние на докторантура Борис Манев
11:30 – 12:00 Състояние докторантура Мария Митева
12:00 – 12:30 Преподаване дисциплината „Програмиране с Java” Емил Дойчев
12:30 – 13:30 Разни всички