Научен семинар 23.02.2019

Час Тема Участници
10:00 – 11:00 Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия П. Георгиев
11:00 – 11:30 Актуално състояние на ViPS С. Стоянов
11:30 – 12:00 Концептуален модел на виртуален гард Д. Русенов
12:00 – 12:30 Гардове във ViPS Б. Тосков
12:30 – 13:30 Интелигентно земеделие Д. Русев
13:30 – 14:00 Амортизирана сложност на обучението по компютърни науки, размисли Д. Русев
14:00 – 14:30 Разни всички