Научен семинар 15.06.2019

Час Тема Участници
10:00 – 11:00 Разработване на агенти в средата Jason Иван Стоянов
11:00 – 11:30 „JaCa-Android“ базирана на Jason и Cartago Иван Вътов
11:30 – 12:00 Актуални проблеми на разработване на TG

В дискусията: особено внимание на разработване на потребителски интерфейс с модерни технологии (смесена, виртуална, … реалност). Да се подготвят имащите отношение по проблема.

Ася Стоянова-Дойчева
12:00 – 12:30 Изграждане на единна архитектура на гардовата система

В дискусията: възможности за интегриране на разработките на Борислав и Даниел, като единна инфраструктура

Борислав Тосков, Даниел Русев
12:30 – 13:30 Разни всички