Научен семинар 26.10.2019

Тема: „ Състояние на изследванията в областта ‚Културно-историческо наследство‘ “
Час Тема Участници
10:00 – 11:00 Модел за провеждане на лекционен курс „Програмиране на Java

Е. Дойчев

11:00 – 11:30 Developer Student Club Д. Русев
11:30 – 12:00 Състояние докторантурите в началото на учебната 2019/20 С. Стоянов, А. Стоянова-Дойчева, В. Вълканов
12:00– 12:30 Разни всички