Научен семинар – 25.04.2020

Тема: „Aктуалната ситуация: предстоящи конференции, приети публикации,
нови публикации, състояние на проектите, състояние на дисертациите“
Час Тема Участници
10:00– 12:00 Разни всички

Научен семинар 22.02.2020

Тема: „ Състояние на изследванията в областта ‚Културно-историческо наследство‘ “
Час Тема Участници
10:00 – 11:00 Облак ФМИ – състояние, използване, проблеми Даниел Русев
11:00 – 11:30 Трансформиране на маршрут през призмата на амбиентните характеристики на културните и исторически обекти Георги Костадинов
11:30 – 12:00 Класификация на народни носии при подадено изображение Стефан Стефанов
12:00 – 12:30 Визуализация на маршрут, съставен от културни и исторически обекти Кристиан Милев
12:30 – 13:30 Проект ‚Мадан‘ Ася Тоскова
13:30– 14:00 Разни всички

Научен семинар 26.10.2019

Тема: „ Състояние на изследванията в областта ‚Културно-историческо наследство‘ “
Час Тема Участници
10:00 – 11:00 Модел за провеждане на лекционен курс „Програмиране на Java

Е. Дойчев

11:00 – 11:30 Developer Student Club Д. Русев
11:30 – 12:00 Състояние докторантурите в началото на учебната 2019/20 С. Стоянов, А. Стоянова-Дойчева, В. Вълканов
12:00– 12:30 Разни всички

Научен семинар 15.06.2019

Час Тема Участници
10:00 – 11:00 Разработване на агенти в средата Jason Иван Стоянов
11:00 – 11:30 „JaCa-Android“ базирана на Jason и Cartago Иван Вътов
11:30 – 12:00 Актуални проблеми на разработване на TG

В дискусията: особено внимание на разработване на потребителски интерфейс с модерни технологии (смесена, виртуална, … реалност). Да се подготвят имащите отношение по проблема.

Ася Стоянова-Дойчева
12:00 – 12:30 Изграждане на единна архитектура на гардовата система

В дискусията: възможности за интегриране на разработките на Борислав и Даниел, като единна инфраструктура

Борислав Тосков, Даниел Русев
12:30 – 13:30 Разни всички

Научен семинар 23.02.2019

Час Тема Участници
10:00 – 11:00 Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия П. Георгиев
11:00 – 11:30 Актуално състояние на ViPS С. Стоянов
11:30 – 12:00 Концептуален модел на виртуален гард Д. Русенов
12:00 – 12:30 Гардове във ViPS Б. Тосков
12:30 – 13:30 Интелигентно земеделие Д. Русев
13:30 – 14:00 Амортизирана сложност на обучението по компютърни науки, размисли Д. Русев
14:00 – 14:30 Разни всички