Контакти:
Ръководител на проекта:
проф. д-р Станимир Стоянов
email: stani@uni-plovdiv.net
Администратор на сайта:
асистент Александър Петров
email: apetrovdev@gmail.com
Карта: