Сайтът представя проекта „Виртуално Образователно Пространство (ВОП)“, който се реализира в лабораторията „Център за електронно обучение DeLC (Distributed eLearning Center)“ на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
От учебната 2019/2020 г., съвместно със секция „Интелигентни системи“ на Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките се провежда ежемесечен семинар „Интелигентно земеделие“ за млади научни работници, докторанти и студенти.

Изграждане на генетично кибер-виртуално пространство като IoT екосистема, интегрирана технология и поддържащи програмно-технически средства.

Разработване на прототипни IoT и роботизирани приложения. Създаване на формализирана среда за моделиране и управление на IoT и роботизирани приложения.

Разработване и предоставка на учебен материал за различни форми на електронно обучение (самоподготовка, смесено обучение, учене през целия живот).

Проектът е декомпозиран на отделни подпроекти, представени в рубриката „Проекти“.
Сайтът оперира също като специфична входна точка във виртуалното образователно пространство. Функционално и архитектурно е свързан с образователния портал DeLC 2.0 и сайта на системата за научни публикации.