Научен семинар 22.02.2020

Тема: „ Състояние на изследванията в областта ‚Културно-историческо наследство‘ “
Час Тема Участници
10:00 – 11:00 Облак ФМИ – състояние, използване, проблеми Даниел Русев
11:00 – 11:30 Трансформиране на маршрут през призмата на амбиентните характеристики на културните и исторически обекти Георги Костадинов
11:30 – 12:00 Класификация на народни носии при подадено изображение Стефан Стефанов
12:00 – 12:30 Визуализация на маршрут, съставен от културни и исторически обекти Кристиан Милев
12:30 – 13:30 Проект ‚Мадан‘ Ася Тоскова
13:30– 14:00 Разни всички

Научен семинар 11.03.2017

Час Тема Участници
10:00 – 11:00 Какво (не) разбрах от годишните отчети на докторантите? проф. д-р Станимир Стоянов
11:00 – 11:30 Как по-нататък? проф. д-р Станимир Стоянов
11:30 – 11:45 Магистърска програма СТ 2017/18 проф. д-р Станимир Стоянов
11:45 – 12:15 Актуално състояние на портала DeLC 2.0 гл. ас. д-р Емил Дойчев
16:30 – 17:00 Дискусия, разни всички

Научен семинар 29.10.2016

Час Тема Участници
10:00 – 10:30 Подготовка на докторантския изпит проф. д-р Станимир Стоянов
10:30 – 11:30 Актуални проблеми на дисертациите проф. д-р Станимир Стоянов
11:30 – 12:00 Участие на докторантите в образователния процес проф. д-р Станимир Стоянов
12:00 – 12:20 Актуално състояние на портала DeLC 2.0 гл. ас. д-р Емил Дойчев
12:20 – 12:40 Дискусия, разни всички

Научен семинар 11.06.2016

Час Тема Участници
09:00 – 10:00 Гардове Борислав Тосков, Боян Костов, Даниел Русев (представяне)
10:00 – 10:20 Персонални асистенти Йордан Тодоров, Борислав Даскалов
10:20 – 11:40 Учене през целия живот Ася Тоскова почивка 20 минути Александър Петров Мария Митева
11:40 – 12:20 Аналитично ниво Ирена Кехайова, Пенчо Малинов Любляна Благоева
12:20 – 12:40 DeLC 2.0 гл. ас. д-р Емил Дойчев
12:40 – 13:00 Следващи задачи проф. д-р Станимир Стоянов

Научен семинар 27.05.2016

Час Тема Участници
09:00 – 09:30 Представяне на темата на дисертацията Георги Пенчев
09:30 – 10:00 Събитиен модел за ВОП Желян Гуглев
10:00 – 10:30 Студентска книжка – актуално състояние Асен Сотиров, Любляна
10:30 – 11:00 Система за публикации – актуално състояние Димитър Христов, Георги Георгиев
11:00 – 11:30 Разни

– Ръководство за студента в магистърските програми по софтуерни технологии
– Предварителни версии на публикации за САИ конференция

всички

Научен семинар 29.04.2016

Час Тема Участници
14:30 – 15:00 Система за игрово-базирано обучение А. Петров
15:00 – 15:30 Система за публикации Д. Христов, Г. Георгиев
15:30 – 16:00 Административно подпространство (студентска книжка, изпитни протоколи) И. Кехайова
16:00 – 16:30  Система за електронно тестване (нова версия) П. Малинов
16:30 – 17:00 Разни всички

Научен семинар 31.10.2015

Час Тема Участници
10:00 – 11:00 Събитиен калкюл проф. д-р Станимир Стоянов
11:00 – 11:30 Тестване на DeLC SCORM Player. Текущ статус докторант Дамян Митев
11:30 – 12:00 DeLC 2. Текущо състояние. Модул за разписание. гл. ас. д-р Емил Дойчев
12:00 – 12:30 QTI система за електронно тестване – прецизиране на концепции и имплементация. докторант Константина Граматова, Георги Георгиев
12:30 – 13:00 Персонален асистент ас. Йордан Тодоров

Научен семинар 26.09.2015

Час Тема Участници
10:00 – 10:15 Отчет за тримесечието докторант Пенчо Малинов
10:15 – 10:30 Резултати от изминалото тримесечие (генериране на QTI въпроси от онтология) докторант Нина Станчева
10:30 – 11:00 GUI модул за достъп до QTI тестовата система – анализ, цели, резултати докторант Константина Граматова, Георги Георгиев
11:00 – 11:20 Модул за автоматизирана обработка на QTI резултати Николай Димитров
11:20 – 11:35 Тестване на DeLC SCORM Player. Текущ статус. докторант Дамян Митев
11:35 – 11:50 DeLC 2. Текущо състояние. Ново развитие. гл. ас. д-р Емил Дойчев
11:50 – 12:10 Конференцията в Орландо гл. ас. д-р Владимир Вълканов
12:10 – 12:25 Представяне на лекцията „Въведение“ от дисциплината Програмиране на Java. гл. ас. д-р Емил Дойчев